Korumalı İçerik
logo

Eşsiz bir değer: Haluk Perk Müzesi, Akşam Gazetesi – Mayıs 2018

E%C5%9Fsiz+bir+de%C4%9Fer:+Haluk+Perk+M%C3%BCzesi

Tematik koleksiyonlar oluşturan Haluk Perk, bütün hayatını bu müzeye adamış vaziyette, 300 bin parça eser toplayan müzedeki eserlerin toplam değeri hesap edilemiyor.

Haluk Perk, aslında bir avukat ama koleksiyonculuğa merak sardı ve koleksiyonerlik yapmaya başladı. 1995 yılında özel müzesini açtı. Tematik koleksiyonlar oluşturup, bu kolleksiyonları kitaplaştırıyor. Şu ana kadar  18 kitap yayımlanmış, Haluk Bey’in de yazmış olduğu 18 kitabı bulunuyor. Haluk Perk ile koleksiyon müzesinde konuştuk.

Haluk Bey burada müthiş bir koleksiyon var. Burada neler yapıyoruz?

35 yıllık koleksiyoncuyum, herşeyi kendi imkânlarımızla yapıyoruz. Tematik müzeler açılarak Anadolu uygarlıklarının tanıtılmasında verimli olacağını düşünüyorum. Bu amaçla belli eser gruplarımı bir araya getirerek, her dönemi de toplayarak belli resmi kurumlarla tematik müze açma hedefim var. Mesela Türkiye’de bir belediye ile mühür müzesi açıyoruz, neolitik dönemden, Osmanlı’da hattatların mühür çalışmaları da dahil, çok geniş bir periyotta ve derinlemesine iyi bir koleksiyon oluşturup bu müzeyi açacağız. O zaman biz Anadolu kültürlerini bir emar çeker gibi belli bir kesitte her dönemi inanç sistemini kültürlerini anlatma fırsatı bulacağız. Bir üniversiteyle işbirliğimiz var, gerçekleştirebilirsek Türkiye’nin en büyük sağlık müzesini açmak istiyoruz. Dünya çapında bir müze olacak. İlk beş içinde yer alacak. Hem teşhir yapacağız, hem araştırma merkezi gibi yayınlar yapacağız ve uluslararası etkinliklerde de bulunmayı planlıyoruz. Sağlıkta koleksiyon oluştururken sadece arkeolojik dönem değil, Osmanlı dönemi eserleri de alıyorum, bunun yanı sıra fotoğraf arşiv malzemeleri, kitaplar, yazmalar bunları da alıp koleksiyonu zenginleştiriyorum. Sadece bir objeye bağlı kalmıyoruz.

Kaç kategoride eserler var

Biz bir eser alırken yayımlanabilecek eser almaya çalışıyoruz. Hedefim eserleri korumanın yanı sıra yayın yapılmasını istiyorum. Yayınlarımızda akademisyenlere malzeme verelim, onlar üzerinde daha çok çalışsın istiyorum. Daha çok katalog kitaplar yapıyoruz. Tematik müzeler oluşturabilirsek çok iyi olacak.

Teşhir amaçlı müze Haluk Perk’in topladığı eserler olarak bir müze yapma ihtimaliniz var mı?

Haluk Perk ismi çok önemli değil, ben kendimi müzeci olmaktan ziyade, koleksiyoncu olarak görüyorum.     Tek başıma kendi imkanlarımla bunu sağlayabilmek çok güç. Onun için yine ülke kültür varlıklarına sahip çıkmayı düşünen ciddi kurumlarla, üniversiteler, özel sektör veya belediyeler olabilir, işbirliği yaparak ortak müze açıp  böyle bir teşhiri çok arzu ederim. Ama bizim eserlerimiz,  galeri gibi değil ama bilimselliği ön planda olan eserler olduğu için yayın teşhirden daha önemli. Ama böyle bir işbirlikleri için de yaklaşık on beş senedir gayretim var, temaslarım var. Anlaşmalar yaptık ciddi kurumlarla bunları gerçekleştiremedik.

Yurtdışından eserlerle ilgili işbirliği veya sergi teklifi geliyor mu? 

Türkiye’de heyecan çok fakat bilgi eksikliği var. Yani eserin değerini bilememek eserin ne olduğunu bilemiyorlar. Siz eseri tanımazsanız önemini bilmezseniz. Topladığım eserler kimsenin dikkatini çekmeyen ama yurtdışında ses getirebilecek bilimselliğe çok katkısı olan Anadolu kültürünü çok iyi tanıtabilecek  eserler. Yani çok kafa yorduğum için bulduğum bazı eserler bilimsel değeri çok yüksek eserler olabiliyor. Onun için kurumlarla işbirliği yapabilirsek çok ses getirebilecek müzeler oluşturabiliriz. Türkiye’deki müzeler galeri gibi çalışmamalı, araştırma merkezi gibi çalışmalılar. Yurtdışından sergiler getiren, ciddi müzelerimiz var, saygı duyuyorum. Biz kendi eserlerimizi de götürmeliyiz. Sakıp Sabancı rahmetli Altın Harfler sergisini Metropolitan’da açtığı zaman büyük ses getirmişti. Biz uluslararası anlamda neden sergiler açamıyoruz hep dışarıdan getiriyoruz. Seramik bizim ana vatanımız.  Döküm bizim anavatanımız. İlk para Türkiye’de basıldı diyoruz ama bunu anlatamıyoruz.

Sizin koleksiyonunuz gibi geniş ve çeşitli olan başka koleksiyon var mı? 

Bu kadar geniş anlamda koleksiyon yapan bilmiyorum.

Koleksiyonunuzda ne kadar eser var?

Arkeolojik dönem kayda mecbur olan 16 bin civarında. Fakat kayıt mecburiyeti olmayan Osmanlı dönemine ait eserleri de sayarsak  üç yüz bin parça vardır. Ama evraklar dahil yani biz pula da para veriyoruz. Bir konu belirliyorum kafamda o konuyu on beş yıl topluyorum. Sonra bütünlük olunca Türkiye’de yapılmamış bir çalışma yapmış oluyorum. Açıkçası bu arkeolojik dönemle günümüzü bağdaştırıyorum, etkileşimleri göstermek istiyorum.

Son mesajınız…

Don Kişotluğa devam, anlamasalar da devam.

Röportaj Kaynağı:

https://www.aksam.com.tr/cumartesi/essiz-bir-deger-haluk-perk-muzesi/haber-734518

Comments are closed.