Korumalı İçerik
logo

Makaleler

1 Halûk Perk Müzesi ve Yayınları, 2017 – İstanbul, Collection Geçmişin Değerlerini Geleceğe Taşıyanları Dergisi, s.58-61.
2 Halûk Perk Sağlık Müzesi Koleksiyonundan Örneklerle Anadolu Ecza Havanlarının Tarihi Gelişimi 2016 – İstanbul, Burcu Özdemir ile birlikte
3 Meçhul Erzincan Sikkeleri Hakikaten Meçhûl mu? 2011 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri II Dergisi, s.175-188.
4 Germiyanoğlu II. Yakub Bey’in Bakır Sikkeleri ve Osmanlı Emir Süleyman Adına Kestirdiği Sikke 2011 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri II Dergisi, s. 163-174.
5 İmaret Mahallesi Karaman Definesi 2011 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri II Dergisi, s.111-162.
6 Karesi-oğlu Yahşi Han Bey’e Ait Bilinmeyen Bir Sikke 2011 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri II Dergisi, s.81-85, İstanbul.
7 Anadolu Nümismatiğinde Yeni Bir Darp Yeri: “Siristad” 2011 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri II Dergisi, s. 67-79.
8 Anadolu Selçuklu Figürlü Dirhemleri: Döğer ve Bafa Darp Yerleri Üzerine 2011 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri II Dergisi, s.7-20.
9 Üç Kardeş’e Ait Neşredilmemiş Bir Dinar 2011 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri II Dergisi, s.1-5.
10 Memlûk Sultanı Melik en-Nasr Nasıruddin Muhammed Adına Manavgat’ta Darp Edilen Sikkeler ve “Pazarcık” Darp Yeri 2011 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri II Dergisi, s. 57-65.
11 Beylikler Döneminde Anadolu’da Kullanılan “Pul Paralar” ve Üzerlerindeki Damgalar 2011 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri II Dergisi, s. 21-56.
12 Anadolu Beylikleri ve Sikkeleri 2011 – Ankara, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu’da Paranın Tarihi, (Ed. Bülent Arı), s.122-155.
13 Halûk Perk Müzesi’nden Yazıtlı ve Yazıtsız Bir Grup Sozon Adak Sunağı 2011 – İstanbul, Hüseyin Sami Öztürk ile birlikte Tuliya II Dergisi, s.52-59.
14 Halûk Perk Müzesi’nden Bronz Bir Pyksis 2011 – İstanbul, Hacı Turgut Zeyrek ile birlikte Tuliya II Dergisi, s.44-51.
15 Arkeolojik Eser Koleksiyonculuğu ve Halûk Perk Koleksiyonunda Bulunan Bir Grup Doğu Anadolu Kökenli Tunç Çağı Seçme Eserleri 2011 – İstanbul, Tuliya II Dergisi, s.6-15.
16 Takı Düşkünü Bir Uygarlık Urartular 2010 – İstanbul, Rafet Çavuşoğlu ile birlikte Sky Life Dergisi, S.328(Kasım), s.129-133.
17 Suna ve İnan Kıraç Vakfı Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonundaki Bir Kısım Ağırlıklar Işığında Bizans Ağırlık Sistemine Katkı 2010 – İstanbul, 1. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, s.582-586.
18 Halûk Perk Müzesindeki Örnekleriyle Bizans’ta Ekmek Damgaları 2010 – İstanbul, Gülgün Köroğlu ile birlikte 1. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler, s.529-544.
19 Memluk Sultanı Melik en-Nasr Nasıruddin Muhammed Adına Manavgat’ta Darbedilen Sikkeler 2009 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Türk Pulculuğu Dergisi,No.34, s.104-107.
20 A Votive Offering to Meter Tymenaia 2009 – Antalya, Hüseyin Sami Öztürk ile birlikte) Adalya Dergisi, No.12, s.103-106.
21 Arkeolojik Eser Koleksiyonculuğu Açısından Türkiye’nin Kültür Varlıklarına Sahip Çıkması 2008 – İstanbul, II Arkeoloji Mercek Altında, Rezan Has Müzesi Konferansları, s.27-39.
22 Türkiye’de Arkeolojik Eser Koleksiyonculuğu ve Problemleri 2008 – Ankara, Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik I Sempozyum, 21-22 Mayıs 2007, Vehbi Koç Vakfı – Vekam, s.35-46.
23 Sivas’ta Darp Edilmiş Bazı Sikkeler: İlhanlılar’ın Anadolu’daki Son Yılları, Memlûkler ve Eretnalılar’ın Yükselişi 2008 – Volgograd (Rusya), Hüsnü Öztürk ile birlikte XIII-XV. Yüzyıllarda Moğol Devletlerinin Sikkeleri ve Para Sirkülasyonu, Beşinci Uluslararası Nümismatik Konferansı, s.183-188, pl.223.
24 Anadolu Nümismatiğinde Yeni bir Darp Yeri: Siristad 2008 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte II. Uluslararası Nümismatik Sempozyumu, s.12-15.
25 Bitlis Definesi 2007 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri I Dergisi, s.161-233.
26 Germiyanoğlu Süleyman Şaha Ait Gümüş Bir Sikke Definesi ve Bu Dönem Sikkelerin Ağırlık Standardı 2007 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri I Dergisi, s.133-160.
27 XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Anadolu’daki Paralar Üzerinde Görülen Bir Kısım Damgalar 2007 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri I Dergisi, s.101-132.
28 Beylikler Dönemi Sikkelerinde Görülen “Baha” Damgası ve Karamanoğlu Musa Bey 2007 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri I Dergisi, s.79-100.
29 Selçuklu Devletinin Son Dönemlerinde Sahibata Oğulları’na Tabi Şehirlerde Darp Edilen Sikkeler: Baklan, Sarıkavak, Karahisar 2007 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri I Dergisi, s.51-78.
30 Menteşe Beyliğine Ait Erken Dönem Sikkeler İle İki Yeni Darp Yeri: Finike ve Makri 2007 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Anadolu Sikke Monografileri I Dergisi, s.1-50.
31 XIV. yy. İlk Yarısında Anadolu’daki Paralar Üzerinde Görülen Bir Kısım Damgalar 2006 – İstanbul, Hüsnü Öztürk’le birlikte VII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, (Yay. Haz. G. Köroğlu), s.118-126, 243-249.
32 Halûk Perk Müzesi Koleksiyonunda Bulunan Bir Kısım Roma Dönemi Tıp ve Ecza Aletleri Toplu Buluntuları 2006 – İstanbul, VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler, (Ed. N. Sarı, A. D. Erdemir), s.21-36.
33 38. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi Bildiri Kitabı 2005 – Ankara, C.I, (Ed. N. Sarı, A. H. Bayat, Y. Ülman – M. Işın), s.113-124.
34 Batı Anadolu Bölgesinde Bulunan Bizans Dönemi Bakır Güğümleri 2005 – İstanbul, (Oktay Belli ile birlikte), İzzet Gündağ Kayaoğlu Hatıra Kitabı Makaleler, (Ed. O.Belli – Y.Dağlı – M.S.Genim), s.59-71.
35 Kahramanmaraş’tan Ördek Biçimli Bir Ağırlık 2005 – İstanbul, Hacı Turgut Zeyrek ile birlikte Tuliya I Dergisi, s.95-100.
36 Candaroğullar Beyliğine Ait Bazı Sikkeler 2005 – İstanbul, Hüsnü Öztürk’le birlikte Türk Nümismatik Derneği Sevgi Gönül Hatıra Sayısı, s.136-145.
37 Simgelerin Dili ve Tılsımlar 2003 – İstanbul, Art Dekor Dergisi, S.18, s.132-135. MAKALEDE YAZAR İSMİ BELİRTİLMEMİŞTİR.
38 Karamanoğlu Erhan Bey’in Sikkeleri “Aladin-Orhan yazılı Para Hakkında” 2003 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Türk Nümismatik Derneği Bülteni, S.39-40, s.78-85.
39 Danişmendiler’den Zülkarneyn’e Ait Bir Sikke ve Üzerinde İlk Kez Görülen Bir Damga 2003 – İstanbul, Hüsnü Öztürk’le birlikte Türk Nümismatik Derneği Bülteni, S.39-40, s.38.
40 Germiyanoğlu Süleyman Şah’a Ait Sikkeler 2002 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Arkeoloji ve Sanat Dergisi, S.106, s.59-60.
41 İlhanlı Hükümdarı Ahmet Teküdar’a Ait Mangırlar 2002 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Türk Nümismatik Derneği Bülteni, S.37-38, s.62-63, İstanbul.
42 Aydınoğlu İsa Bey’e Ait Yarım Dirhem 2002 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Türk Nümismatik Derneği Bülteni, S.37-38, s.46.
43 Halûk Perk Koleksiyonundan Antik Dönem Tıp Aletleri 2002 – İstanbul, P Dergisi, Tıp ve Sanat S.27, s.22-33.
44 Osmanlı Mühür ve Mühür Sanatı 2001 – İstanbul, Süleyman Berk ile birlikte Art Dekor Dergisi, S.100, s.134-142.
45 Aydınoğulları Beyliği’ne Ait Bakır Sikkeler 2002 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Türk Nümismatik Derneği Bülteni, S.37-38, s.38-40.
46 Ahmet Teküdar Han ve Argun Han’ın Hülagu Han Tipindeki El-Cezire Darplı Dirhemleri 2001 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Arkeoloji ve Sanat Dergisi, S.101/102, s.57-59.
47 Karamanoğlu Ali Bin Alaeddin’in Larende ve Konya’da Darpettirdiği Neşredilmemiş Paralar 2000 – İstanbul, Hüsnü Öztürk ile birlikte Arkeoloji ve Sanat Dergisi, S.99, s.40-43.